Upozorňujeme, že některé dílny není možné jednoznačně zařadit. Užitím filtrů můžete z nabídky vyřadit dílny, které by Vás mohly zajímat.

Zaměření

Předměty

Lektoři

Anotace dílen

  Pátek 22.11.2019

Dílna
#5 ― Aby R-U-Ža byla efektivní - rodičovské schůzky trochu jinak
#13 ― MV - BOBOTUBES
#19 ― MV - Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás
#21 ― MV - Využití LEGO robotů ve fyzice
#31 ― Dáme to na jedničku? Aneb formativní hodnocení naplno a s radostí
#38 ― MV Až na kraj světa...
#39 ― MV S klidem se pusťte do CLILu
#44 ― Společně (na)plánovat rozvoj školy? Má to smysl.
#45 ― Inspirace rakouským výtvarníkem Hundertwasserem
#46 ― MV - Od příběhu k velkým otázkám o světě
#56 ― Fotografie a Fake news
#60 ― Od předškoláka ke školákovi
#61 ― Využití supervize při práci asistenta
#62 ― MV - Propustky zábavnou formou pro 4. a 5. ročník ve vlastivědě a přírodovědě
#63 ― MV - Cesta k tvůrčímu psaní u žáků na prvním stupni
#65 ― Neučesané výtvarno
#67 ― Minivolejbal - hra do tělocviku i školních kroužků
#68 ― MV - Metoda Katapult a dílny čtení na 2. stupni
#75 ― MV - Začátky s kontinuem
#78 ― MV - Čtenářská gramotnost v tělesné výchově
#79 ― Školní družina a spolupráce s rodiči
#83 ― MV - Družina v lese i v zahradě
#84 ― MV - Jsou opravdu mezi námi?
#88 ― MV - Co musí umět uchazeč o zaměstnání?
#94 ― Dílna čtení na II. stupni ZŠ - s přesahem k pisatelství
#97 ― Důkazy o učení - další z náhledů na jejich získávání (odhalení možného potenciálu)
#100 ― MV - Etická výchova na 1. stupni ZŠ
#101 ― MV - Náměty k vyučování Základů programování na ZŠ
#102 ― Ročníkové projekty – jak sledovat učební pokrok žáka
#107 ― Jazyková odpoledne
#110 ― Známky. Známky! Známky?
#118 ― Inkluzivní vzdělávání na naší škole
#120 ― Kultura školy podporující učení
#122 ― Zvládání svých emocí v konkrétních situacích ve škole
#132 ― Seznámení s desetinnými čísly, početní operace na montessori pomůckách.
#134 ― Chcete zvýšit dopad? Myslete na vrozené potřeby.
Dílna
#8 ― MV - Průmyslová revoluce a její dopad na život lidí
#10 ― MV - Jak využít strukturované drama při práci s třídním klimatem
#11 ― MV - Krajina v tísni - oborové čtení v přírodovědných předmětech pro začátečníky
#14 ― Co děti i nás baví ve školní družině
#16 ― Kroky školy směrem k formativnímu hodnocení
#18 ― MV - Spolupráce učitele s asistentem
#20 ― MV - Výtvarné dílo jako inspirace k rozvoji techniky nebo uchopení námětu
#26 ― Úzkosti a strachy u dětí
#28 ― MV - Autorský záměr
#30 ― MV - Učíme se venku "Podle nosa poznáš kosa"
#48 ― Schematická zobrazení v přírodních vědách
#49 ― MV - Není jednoduché být dítětem
#51 ― MV - Badatelský cyklus profesního učení na příkladu anglického jazyka
#53 ― MV - Čtenářství od 1. do 3. ročníku
#54 ― MV - Individualizace výuky podle typologie MBTI
#58 ― MV - Důvěryhodnost zdrojů informací
#64 ― MV - Dějepis prožitkově aneb Jak deváťáci vnímají životní příběh Jana Palacha?
#70 ― MV - Centra aktivit v programu Začít spolu
#77 ― MV - Lukášův den
#80 ― Jaké dovednosti, učiteli, aktuálně potřebuješ?
#91 ― Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení
#96 ― MV - Od čtenářství k badatelství
#99 ― Čteme rádi v chemii
#103 ― Jak jsme zaváděli FH skrze účící se skupiny
#106 ― MV - Co s deváťáky po přijímačkách?
#109 ― Týmový kvíz - zpětná vazba hrou
#111 ― Tělesná výchova nejen (ne)tradičně II
#115 ― Ranní oáza na 1. st. ZŠ
#121 ― Zvládání komunikace s rodiči
#123 ― MV - Práce s daty
#127 ― Muži 28.října, aneb VV na II.stupni jako dílna
#128 ― MV - Lekce těžká jako prase a Povídka dlouhá jako krokodýl
#131 ― Jak učit matematiku, která děti baví
#133 ― MV - Sebehodnocení v hodinách angličtiny
#137 ― Plánujeme kroky, které vedou k naší vizi?

  Sobota 23.11.2019

Dílna
#1 ― MV - Komiksový text ve výuce dějepisu - odboj za 2. světové války
#6 ― Naučme se společně sdílet!
#9 ― Kolegiální podpora lídrů – kultura spolupráce, zodpovědnosti a vzájemného učení v organizacích
#15 ― MV - 2. světová válka jinak
#23 ― Od zadání k hodnocení
#25 ― MV - Anglická čtenářská lekce aneb návod, jak na prožitkové čtení v anglickém jazyce
#27 ― Kontinuální rozvoj čtenářství v dílně čtení na 1. stupni
#32 ― MV Metoda Persona Dolls - panenky s osobností
#33 ― Třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ
#34 ― MV-Videomodelingem k rozvoji sociálních dovedností žáků (nejen) s PAS
#40 ― Výtvarné čarování, aneb Můj medvěd Flóra - VV a ČJ
#41 ― MV Čínská pohádka (jak lze propojit čtenářství s matematikou)
#42 ― Asistenti pedagoga - zdroj podpory žáků i pedagogů
#43 ― Nanečisto ve škole
#47 ― MV - Kamil neumí lítat
#52 ― MV - Od bajky k odbornému textu aneb čtenářství v přírodopisu
#59 ― MV - Záhadná hmyzí říše
#66 ― Jak můžeme využívat potenciál pedagogů k rozvoji školy?
#74 ― Dílna psaní na 1. stupni
#85 ― Čteme hudbou
#86 ― MV - Viditelné učení pro žáka, viditelné učení pro učitele
#87 ― MV - LPG
#90 ― MV - Kryštof Kolumbus aneb Plavba do Nového světa
#93 ― MV - Nebojme se školních videí
#108 ― Kdopak to tu mluví? aneb vypravěčská perspektiva
#113 ― Matematika "bez učitele"?
#114 ― Bádáme ve třídě i venku
#125 ― Učíme se venku - proč, co a jak?
#126 ― MV - Netradiční sporty v hodinách TV
#130 ― Jak díky lepšímu grafickému zpracování vylepšit (nejen) výukové materiály pro žáky
#135 ― Práce s obtížnými a nezvladatelnými žáky
#136 ― Otevřená hodina jako příležitost k učení všech zúčastněných