Upozorňujeme, že některé dílny není možné jednoznačně zařadit. Užitím filtrů můžete z nabídky vyřadit dílny, které by Vás mohly zajímat.

Zaměření

Předměty

Lektoři

Anotace dílen

  Pátek 22.11.2019

Dílna Akce
#5 ― Aby R-U-Ža byla efektivní - rodičovské schůzky trochu jinak Přihlásit
#13 ― MV - BOBOTUBES Přihlásit
#19 ― MV - Pošli to dál aneb Dobré skutky kolem nás Přihlásit
#21 ― MV - Využití LEGO robotů ve fyzice Přihlásit
#31 ― Dáme to na jedničku? Aneb formativní hodnocení naplno a s radostí Přihlásit
#38 ― MV Až na kraj světa... Přihlásit
#39 ― MV S klidem se pusťte do CLILu Přihlásit
#44 ― Společně (na)plánovat rozvoj školy? Má to smysl. Přihlásit
#45 ― Inspirace rakouským výtvarníkem Hundertwasserem Přihlásit
#46 ― MV - Od příběhu k velkým otázkám o světě Přihlásit
#56 ― Fotografie a Fake news Přihlásit
#60 ― Od předškoláka ke školákovi Přihlásit
#61 ― Využití supervize při práci asistenta Přihlásit
#62 ― MV - Propustky zábavnou formou pro 4. a 5. ročník ve vlastivědě a přírodovědě Přihlásit
#63 ― MV - Cesta k tvůrčímu psaní u žáků na prvním stupni Přihlásit
#65 ― Neučesané výtvarno Přihlásit
#67 ― Minivolejbal - hra do tělocviku i školních kroužků Přihlásit
#68 ― MV - Metoda Katapult a dílny čtení na 2. stupni Přihlásit
#75 ― MV - Začátky s kontinuem Přihlásit
#78 ― MV - Čtenářská gramotnost v tělesné výchově Přihlásit
#79 ― Školní družina a spolupráce s rodiči Přihlásit
#83 ― MV - Družina v lese i v zahradě Přihlásit
#84 ― MV - Jsou opravdu mezi námi? Přihlásit
#88 ― MV - Co musí umět uchazeč o zaměstnání? Přihlásit
#94 ― Dílna čtení na II. stupni ZŠ - s přesahem k pisatelství Přihlásit
#97 ― Důkazy o učení - další z náhledů na jejich získávání (odhalení možného potenciálu) Přihlásit
#100 ― MV - Etická výchova na 1. stupni ZŠ Přihlásit
#101 ― MV - Náměty k vyučování Základů programování na ZŠ Přihlásit
#102 ― Ročníkové projekty – jak sledovat učební pokrok žáka Přihlásit
#107 ― Jazyková odpoledne Přihlásit
#110 ― Známky. Známky! Známky? Přihlásit
#118 ― Inkluzivní vzdělávání na naší škole Přihlásit
#120 ― Kultura školy podporující učení Přihlásit
#122 ― Zvládání svých emocí v konkrétních situacích ve škole Přihlásit
#132 ― Seznámení s desetinnými čísly, početní operace na montessori pomůckách. Přihlásit
#134 ― Chcete zvýšit dopad? Myslete na vrozené potřeby. Přihlásit
Dílna Akce
#4 ― MV - Problém genderu ve volbě povolání Přihlásit
#8 ― MV - Průmyslová revoluce a její dopad na život lidí Přihlásit
#10 ― MV - Jak využít strukturované drama při práci s třídním klimatem Přihlásit
#11 ― MV - Krajina v tísni - oborové čtení v přírodovědných předmětech pro začátečníky Přihlásit
#14 ― Co děti i nás baví ve školní družině Přihlásit
#16 ― Kroky školy směrem k formativnímu hodnocení Přihlásit
#18 ― MV - Spolupráce učitele s asistentem Přihlásit
#20 ― MV - Výtvarné dílo jako inspirace k rozvoji techniky nebo uchopení námětu Přihlásit
#26 ― Úzkosti a strachy u dětí Přihlásit
#28 ― MV - Autorský záměr Přihlásit
#30 ― MV - Učíme se venku "Podle nosa poznáš kosa" Přihlásit
#48 ― Schematická zobrazení v přírodních vědách Přihlásit
#49 ― MV - Není jednoduché být dítětem Přihlásit
#51 ― MV - Badatelský cyklus profesního učení na příkladu anglického jazyka Přihlásit
#53 ― MV - Čtenářství od 1. do 3. ročníku Přihlásit
#54 ― MV - Individualizace výuky podle typologie MBTI Přihlásit
#58 ― MV - Důvěryhodnost zdrojů informací Přihlásit
#64 ― MV - Dějepis prožitkově aneb Jak deváťáci vnímají životní příběh Jana Palacha? Přihlásit
#70 ― MV - Centra aktivit v programu Začít spolu Přihlásit
#76 ― Otevřená hodina dějepisu - příležitost ke kolegiální podpoře Přihlásit
#77 ― MV - Lukášův den Přihlásit
#80 ― Jaké dovednosti, učiteli, aktuálně potřebuješ? Přihlásit
#91 ― Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení Přihlásit
#96 ― MV - Od čtenářství k badatelství Přihlásit
#99 ― Čteme rádi v chemii Přihlásit
#103 ― Jak jsme zaváděli FH skrze účící se skupiny Přihlásit
#106 ― MV - Co s deváťáky po přijímačkách? Přihlásit
#109 ― Týmový kvíz - zpětná vazba hrou Přihlásit
#111 ― Tělesná výchova nejen (ne)tradičně II Přihlásit
#115 ― Ranní oáza na 1. st. ZŠ Přihlásit
#121 ― Zvládání komunikace s rodiči Přihlásit
#123 ― MV - Práce s daty Přihlásit
#127 ― Muži 28.října, aneb VV na II.stupni jako dílna Přihlásit
#128 ― MV - Lekce těžká jako prase a Povídka dlouhá jako krokodýl Přihlásit
#131 ― Jak učit matematiku, která děti baví Přihlásit
#133 ― MV - Sebehodnocení v hodinách angličtiny Přihlásit
#137 ― Plánujeme kroky, které vedou k naší vizi? Přihlásit

  Sobota 23.11.2019

Dílna Akce
#1 ― MV - Komiksový text ve výuce dějepisu - odboj za 2. světové války Přihlásit
#6 ― Naučme se společně sdílet! Přihlásit
#9 ― Kolegiální podpora lídrů – kultura spolupráce, zodpovědnosti a vzájemného učení v organizacích Přihlásit
#15 ― MV - 2. světová válka jinak Přihlásit
#23 ― Od zadání k hodnocení Přihlásit
#25 ― MV - Anglická čtenářská lekce aneb návod, jak na prožitkové čtení v anglickém jazyce Přihlásit
#27 ― Kontinuální rozvoj čtenářství v dílně čtení na 1. stupni Přihlásit
#32 ― MV Metoda Persona Dolls - panenky s osobností Přihlásit
#33 ― Třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ Přihlásit
#34 ― MV-Videomodelingem k rozvoji sociálních dovedností žáků (nejen) s PAS Přihlásit
#40 ― Výtvarné čarování, aneb Můj medvěd Flóra - VV a ČJ Přihlásit
#41 ― MV Čínská pohádka (jak lze propojit čtenářství s matematikou) Přihlásit
#42 ― Asistenti pedagoga - zdroj podpory žáků i pedagogů Přihlásit
#43 ― Nanečisto ve škole Přihlásit
#47 ― MV - Kamil neumí lítat Přihlásit
#52 ― MV - Od bajky k odbornému textu aneb čtenářství v přírodopisu Přihlásit
#59 ― MV - Záhadná hmyzí říše Přihlásit
#66 ― Jak můžeme využívat potenciál pedagogů k rozvoji školy? Přihlásit
#72 ― MV - Zeměpis dvojjazyčně Přihlásit
#74 ― Dílna psaní na 1. stupni Přihlásit
#85 ― Čteme hudbou Přihlásit
#86 ― MV - Viditelné učení pro žáka, viditelné učení pro učitele Přihlásit
#87 ― MV - LPG Přihlásit
#90 ― MV - Kryštof Kolumbus aneb Plavba do Nového světa Přihlásit
#93 ― MV - Nebojme se školních videí Přihlásit
#95 ― Jak jdeme ve Slatiňanech za vizí. Přihlásit
#108 ― Kdopak to tu mluví? aneb vypravěčská perspektiva Přihlásit
#113 ― Matematika "bez učitele"? Přihlásit
#114 ― Bádáme ve třídě i venku Přihlásit
#124 ― MV Jak podavatel ovlivňuje čtení a myšlení Přihlásit
#125 ― Učíme se venku - proč, co a jak? Přihlásit
#126 ― MV - Netradiční sporty v hodinách TV Přihlásit
#130 ― Jak díky lepšímu grafickému zpracování vylepšit (nejen) výukové materiály pro žáky Přihlásit
#135 ― Práce s obtížnými a nezvladatelnými žáky Přihlásit
#136 ― Otevřená hodina jako příležitost k učení všech zúčastněných Přihlásit
Dílna Akce
#2 ― MV - Čtenářské dovednosti - na přelomu 3. a 4. ročníku Přihlásit
#3 ― MV - Spojení hudby s hrou na cokoli (na tělo, na netradiční věci….) Přihlásit
#7 ― MV - Vyvození a seznámení se s prostředím autobusu a krychlových staveb Přihlásit
#17 ― MV - Základy basketbalu na ZŠ Přihlásit
#22 ― Matematické soustředění, aneb jak obohatit výuku matematiky Přihlásit
#24 ― MV - Dílna psaní ve 3. a 4. třídě Přihlásit
#35 ― MV–Simulační a rolové hry ve výuce cizího jazyka Přihlásit
#37 ― Bádáme napříč školou - propojené bádání Přihlásit
#50 ― MV - Gramatika a mluvený projev pomocí her v hodinách angličtiny na prvním stupni ZŠ Přihlásit
#55 ― Výtvarka a texty...Proč ne? Přihlásit
#57 ― Napříč školou k proměně kultury školy Přihlásit
#69 ― Parlament a my. Dobronín a Hálkovka. Přihlásit
#71 ― MV - Život Židů za 2. světové války Přihlásit
#73 ― MV - Propojení HV s metodami RWCT v rámci čtenářství Přihlásit
#81 ― Sdílení zkušeností s řešením rizikového chování žáků Přihlásit
#82 ― Práce s oborovými texty v naukových předmětech (dějepis, přírodopis) Přihlásit
#89 ― Systém výuky českého jazyka na druhém stupni Přihlásit
#98 ― Krása pocházející z přírody Přihlásit
#104 ― MV - Činnostní učení na 1. stupni Přihlásit
#112 ― Jak vést kavárny pro rodiče. Přihlásit
#116 ― Heroic imagination project v práci s dětmi na 1. stupni ZŠ Přihlásit