#54 ― MV - Individualizace výuky podle typologie MBTI
II. BLOK, rozvoj osobnosti, pedagogika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

Je možné individualizovat výuku již v 1. třídě? Zajímá vás příroda? Přijďte si zažít hodinu Našeho světa. V roli dětí prozkoumáte pobytové značky lesních zvířat. V roli učitele se zamyslíte nad strukturou výuky, možnostmi a způsoby individualizace v jednotlivých fázích výuky a dopady na učení žáků během výuky. Budete mít možnost posoudit, jak se nám při párové výuce podařilo dosáhnout stanoveného cíle.

Lektoři
Marta Švehlová, Soňa Pavlíková

Kapacita
5–22 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé 1. stupně (prvouka)

Vzdělávací cíl
Učitelé se seznámí s možnostmi individualizace výuky na 1. stupni. Žáci se naučí rozpoznávat pobytové značky lesních zvířat.

Požadavky na účastníka
Znalost typologie MBTI není podmínkou k absolvování dílny.