#49 ― MV - Není jednoduché být dítětem
II. BLOK, čtenářská gramotnost, společenské vědy

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Stává se vám, že každé dítě reaguje na dění kolem sebe jinak? Že nechce slyšet argumenty druhé strany a odsuzuje její jednání? Že nedokáže řešit problém, který ho zraňuje? V této dílně, dostanete příležitost projít jednou takovou lekcí s tématem rozvodu, kterým procházejí hrdinové knihy a mnohdy i naši svěřenci.Budeme pracovat s výstupy RVP - s nasloucháním, s několika prolínajícími se dějovými liniemi, s reprodukcí i s výběrem podstatných informací ve vzájemné kooperaci. V další části lekce ohledáme žákovské výstupy a videonahrávky lekce odučené v 5. ročníku. Navrhneme, co lze dělat se získanými informacemi dál. Celá dílna nám může sloužit jako modelová, pro podobnou práci v našich školních teritoriích, chceme-li opravdu cíleně pracovat na svém pedagogickém řemeslu a dětem dávat větší možnost k růstu. Inspirujme se navzájem! Celou lekci si samozřejmě včetně textů odnesete jako inspiraci.

Lektoři
Jana Pluhařová

Kapacita
10–24 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, školní psycholog, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
učitelé (Čj - práce s textem) - pracující s problematikou změn chování žáka řešícího osobní potíže

Vzdělávací cíl
Účastník si prožije čtenářskou lekci cílenou na porozumění textu s více dějovými liniemi. V kooperaci s ostatními účastníky hledá v žákovských pracích a ve videoukázkách míru naplnění cíle. Inspiruje se a zároveň navrhuje další možnosti pro posun dítěte a pro další učitelovu práci..

Požadavky na účastníka
žádné