#128 ― MV - Lekce těžká jako prase a Povídka dlouhá jako krokodýl
II. BLOK, hodnocení, sebehodnocení, český jazyk

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Nebojíte se stavět výzvy před sebe ani před svoje žáky? Jste již ve fázi učení, kdy vás zajímají výstupy žáků, a co z nich vyplývá pro další plánování? Chtěli bychom vás pozvat do naší učitelské kuchyně. Provedeme vás konkrétní lekcí, kterou jsme realizovaly na prvním i na druhém stupni základní školy (ve spolupráci s PK). Během prožívání lekce si budeme zároveň všímat, co všechno má vliv na výstupy žáků. Seznámíme vás s tím, co jsme očekávaly, jak to proběhlo i jak to dopadlo. Budeme se zabývat tím, jaké faktory mohou mít vliv na učitele v jeho vnímání úspěšnosti či neúspěšnosti lekce.

Lektoři
Kateřina Matoušová, Květa Krüger, Jana Kopecká

Kapacita
15–25 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
všem pedagogickým pracovníkům

Vzdělávací cíl
1. Ukážeme, co všechno může mít vliv na pocit úspěchu nebo neúspěchu při zavádění nové metody s důrazem na výstupy žáků. 2. Jak nám mohou výstupy žáků odhalovat úroveň jejich přemýšlení a jak pomáhají učiteli při rozhodování, jak dál s konkrétními dětmi pracovat a plánovat výuku.