#125 ― Učíme se venku - proč, co a jak?
III. BLOK, metody a formy učení, přírodní vědy

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    8:30 –  12:30    240 min

Učení venku přináší dětem řadu výhod. Výzkumy ukázaly, že krom rozvoje psychického i fyzického zdraví učení venku dětem pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Objevte jak proměnit nejbližší okolí školy i školky v laboratoř, ateliér, učebnu matematiky i dílnu. Otestujeme nápady do různých předmětů i ročníků. Možná zbouráme i řadu překážek, které na cestě ven máte. Zjistíte, jaké vybavení do terénu se nám osvědčilo. Chcete pomůcky pro tvoření i učení zdarma? Ukážeme si, co vše není třeba kupovat, jen si to lehce venku s dětmi vyrobit. Odhalíme i principy učení venku, které je dobré respektovat. Mnoho si vyzkoušíte na vlastní kůži (např. jak na zlomky venku). Víc o učení venku najdete na webu www.ucimesevenku.cz. Všechny benefity učení venku jsme popsali v knize Tajemství školy za školou, která je volně ke stažení na www.ucimesevenku.cz/stahuji

Lektoři
Justina Danišová

Kapacita
5–30 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
zájemcům o učení venku

Vzdělávací cíl
Zjistit důvody a přínosy proč učit venku, objevit postupné kroky a rady jak ven, vyzkoušet si aktivity venku na vlastní kůži, získat inspiraci ven do různých předmětů, zmapovat zdroje materiálů, pracovních listů atd., objevit jaké pomůcky nekoupvat a raději si je vyrobit s dětmi

Požadavky na účastníka
Chuť otestovat pár aktivit v praxi, venku na vlastní kůži.