#24 ― MV - Dílna psaní ve 3. a 4. třídě
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), čtenářská gramotnost, pisatelství

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

V dílně představíme postupy a způsoby práce v dílnách psaní u dětí, které s dílnou ve 3. resp. ve 4. ročníku začínaly.

Společně prozkoumáme žákovské výstupy, zhlédneme videoukázky z průběhu dílen psaní a žákovských konzultací.

Zaměříme se na to, jaká témata k psaní si děti vybírají.

Vyhodnotíme, jaké výhody a přínosy dílna psaní pro děti má.

Podělíme se o svoje radosti, ale i úskalí a překážky při zavádění dílen psaní.

Lektoři
Kateřina Sládková, Ilona Wippernová

Kapacita
6–24 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
pro učitele, kteří s dílnou psaní začínají nebo se chystají začít

Vzdělávací cíl
Účastníci se v dílně seznámí s jednotlivými fázemi v dílně psaní a podmínkami, které je třeba splnit, aby dílna psaní byla pro žáky efektivní.