#46 ― MV - Od příběhu k velkým otázkám o světě
I. BLOK, občanské kompetence, společenské vědy

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Tenhle svět nepatří jen dospělým, je to i svět dětí. Nepodceňujme je, že mu nemohou porozumět, i když jsou malé. I ony si kladou otázky - otázky často velké a hluboké, nadčasové, filozofické. O životě, o světě, o problémech… Hledají odpovědi a také je napadají řešení. V naší lekci vás chceme seznámit s metodou Filozofie pro děti, která vám ukáže cestu, jak je možné s dětmi uchopit jejich myšlenky a pracovat s nimi. Podnětem k přemýšlení nám bude provokativní příběh Franka Tashlina. Ukážeme si, jak rozvíjet dovednost formulovat a klást otázky, diskutovat, podkládat svá tvrzení argumenty, utvářet a vyjasnňovat si vlastní postoje a názory. Společně se zamyslíme nad výkony žáků a budeme reflektovat dopady lekce na jejich učení.

Lektoři
Michaela Eliášová, Zbyněk Machetanz

Kapacita
6–15 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelům, kteří chtějí propojit čtenářství s výukou globálních témat

Vzdělávací cíl
Pro účastníky dílny: Účastníci se seznámí s metodou filozofie pro děti (autor Jason Buckley) a možností jejího využití v různých vyučovacích předmětech. Pro žáky: Žáci budou rozvíjet dovednost klást otázky, vyjadřovat své myšlenky a diskutovat o nich.