#104 ― MV - Činnostní učení na 1. stupni
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), metody a formy učení, pedagogika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Dílna je určena pro učitele, párové učitele a asistenty na 1. stupni, kteří pracují v 1. - 5. ročníku. Dílna bude vedena prakticky, sami účastníci si hry zahrají a pomocí prožitku se přesvědčí o přínosu předkládaných aktivit. Popíšeme a představíme vyrobené pomůcky z ČJ a M,  jakým způsobem je používáme, v jakých hodinách, jak na ně reagují žáci, jak je vytváříme a co nás vede k jejich zařazení do výuky.  V závěru dílny společně rozebereme některé výstupy žáků a zamyslíme se nad tím, jaký dopad mají nabízené aktivity na žákovo učení.

Každý účastník obdrží popis vybraných aktivit v tištěné formě.

Lektoři
Michaela Hawigerová, Markéta Řepová

Kapacita
16–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, školní asistent, párový učitel

Specifikace cílové skupiny
učitelé I.stupně ZŠ, pároví učitelé, školní asistenti

Vzdělávací cíl
Účastník dílny si prakticky vyzkouší některé z nabízených aktivit, zamyslí se nad jejich dopadem na žákovo učení a získá soubor vybraných aktivit.