#98 ― Krása pocházející z přírody
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), enviromentální výchova, přírodní vědy

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Přeneste se do tiché zahrady a všemi smysly vnímejte život kolem vás.  Namalujte obraz květinou, vytvořte vonné kapky, objevte, kde rostlina skrývá olej nebo jak se tvoří herbář.

V naší dílně vám přineseme inspiraci a poznání, že jednoduché věci, které nás obklopují, nám nabízí neuvěřitelné množství příležitostí k učení a tvoření. Nabídneme vám pečlivě vypracované manuály lekcí pro různé věkové skupiny, od dětí předškolního věku až po žáky 9. třídy, založené na kombinaci badatelské výuky a čtenářské gramotnosti. Zapojíme vás do prožitkové hodiny a inspirujeme k dalšímu tvoření, které rozšíří možnosti vést hodinu dle ŠVP. V jednoduchosti je krása a krása pochází z přírody.

 V rámci dílny zapojíme všechny smysly a především se zaměříme na žákovské výkony a dopad tohoto stylu práce na výuku. Dílnu lze uzpůsobit pro různé věkové skupiny, od žáků MŠ až po žáky druhého stupně.

Lektoři
Monika Olšáková, Lenka Menšíková

Kapacita
8–24 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
lze i pro pedagogy volnočasových aktivit

Vzdělávací cíl
Účastníci získají podklady pro vedení lekce založené na využití přírodnin, konkrétně bylin, napříč věkovými skupinami dětí se zapojením čtenářské gramotnosti a badatelského způsobu výuky. Dílna umožní nahlédnout do prožitkové hodiny, propojit příběh a tvořivost, zapojit smysly a fantazii.

Požadavky na účastníka
žádné