#63 ― MV - Cesta k tvůrčímu psaní u žáků na prvním stupni
I. BLOK, čtenářská gramotnost, pisatelství

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

V dílně se můžete inspirovat, jak je možné rozepsat žáky za pomoci pravidelných aktivit, které prolínají celým rozvrhem. Uvidíte výsledky pravidelně vedené dilny psaní. Podíváte se na práce vybraných žáků a uvidíte jejich pokrok od druhé třídy po začátek čtvrtého ročníku. Budete se zamýšlet nad tím, co tito žáci potřebují ke svému dalšímu rozvoji. Uvidíte cestu učitelského přemýšlení nad žákovskými výstupy. A seznámíte se s kroky, které v důsledku tohoto přemýšlení vznikly. 

Také budete sdílet své zkušenosti s tvůrčím psaním a zamyslíte se nad příležitostmi, které pro psaní v nižších ročnících prvního stupně máte. 

Pojďme si popovídat o zkušenostech, které máme s psaním a které pomáhají žákům přirozenou cestou pracovat na rozvoji slovní zásoby, formulace myšlenek a fixace pravopisných pravidel. 

Lektoři
Michaela Petrželová, Hana Antonínová Hegerová

Kapacita
8–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé prvního stupně, kteří se zajímají o pisatelství. Učitelé, kteří věří ve výuku českého jazyka skrze čtení a psaní.

Vzdělávací cíl
Budeme zkoumat možnosti, které máme pro rozvoj pisatelství na 1. stupni. Budeme diskutovat nad kroky, které učitel učinil pro rozvoj psaní v jedné třídě napříč třemi ročníky.

Požadavky na účastníka
Možnost přinést si vlastní materiály k rozvoji pisatelství