#39 ― MV S klidem se pusťte do CLILu
I. BLOK, metody a formy učení, cizí jazyk

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Co to tedy ten CLIL vlastně je? Jak ten CLIL přesně vypadá? Vždyť tomu angličtináři nebudu rozumět, tak jak bych s ním mohl/a dělat CLIL?! Je to, co s dětmi dělám, CLIL? Má CLIL vůbec smysl? Není ten CLIL jen nějaká móda? Pokud jste si už někdy položili podobnou otázku, mohla by být naše dílna pro vás zajímavá. Nabízíme krátký, prakticky zaměřený úvod do metody CLIL filtrovaný přes naši osobní dvouletou zkušenost. Prostřednictvím krátké prezentace, představení našeho způsobu práce, diskuze, vašeho osobního prožitku a možnosti zakusit si metodu na vlastní kůži bychom vám rády pomohly utvořit si nebo rozšířit vaši představu o této metodě, nabídly vám své zkušenosti a inspiraci, případně dodaly odvahu, pokud ji potřebujete.

Lektoři
Tereza Mocová, Ilona Zapletalová

Kapacita
10–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
Především učitelům 1. stupně se zájmem o výuku jazyků a mezipředmětové vazby a angličtinářům, kteří plánují zařadit metodu CLIL do výuky a hledají, jak na to, nebo její zařazení zvažují a z nějakého důvodu váhají. Pro ty, kteří cítí, že potřebují bližší představu, informace z praxe, možnost sdílet s někým, kdo "už to dělá", nebo si jen dodat odvahy. Zároveň pro ty, kteří o metodě CLIL nikdy neslyšeli, ale zajímají je mezipředmětové vazby a přijde jim lákavé a smysluplné propojovat nejrůznější předměty s výukou jazyka.

Vzdělávací cíl
Účastníci si vytvoří představu o metodě CLIL a možnostech jejího využití v praxi. Seznámí se s jejími hlavními principy a specifiky, přínosy a úskalími. Projdou si modelovou lekci a dozvědí se o zkušenostech s využitím této metody v podmínkách ZŠ Kunratice.