#55 ― Výtvarka a texty...Proč ne?
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), metody a formy učení, výtvarná výchova

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Výtvarka a texty? Má to vůbec smysl? Vtáhneme s nimi děti více do tématu? Podpoříme jejich vnitřní motivaci a výtvarný projev? Projeví se to na jejich výsledné práci? Pokud chcete znát odpověď, připojte se k nám.

V naší dílně si z pozice dítěte prožijete jednu výtvarnou lekci, v níž budete mít možnost tvořit na podkladě cílené práce s textem. Jako učitelé se poté podíváme na výstavbu hodiny a důležitost jednotlivých kroků v ní pro výsledné výtvarné vyjádření dětí. Zamyslíme se také nad dětskými výkony a posoudíme, nakolik  je podpořila právě práce s textem. Budeme mít možnost nahlédnout i na výtvory, které vznikly v hodině bez takto zacílené práce a porovnat je. 

Lektoři
Dagmar Kopřivová, Zdena Sekaninová

Kapacita
6–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé VV, učitelé 1. stupně, vychovatelé

Vzdělávací cíl
Účastníci v lekci na výkonech dětí uvidí, jak cílená práce s textem podporuje rozvoj výtvarného vyjádření u dětí.

Požadavky na účastníka
psací potřeby, měkká tužka