#137 ― Plánujeme kroky, které vedou k naší vizi?
II. BLOK, kultura podporující učení, vedení škol

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

K vizi našeho projektu, naší školy, vede cesta, ve které se učíme hledat cíle učení dětí ve vazbě na jejich vzdělávací potřeby. Promýšlíme a zavádíme školní kulturu, která má dopad na učení každého žáka a pomáhá mu vnímat co umí, co dokáže a motivuje jej k dalšímu učení. Tím rozvíjíme i své dovednosti, podporujeme vzájemné učení nás dospělých a rozpoznáváme, jaké jsou vzdělávací potřeby našich žáků i nás samotných.

Současně se na úrovni státu pracuje na Strategii 2030+ a na novém RVP. Zřejmě nejen od svých rodičů, ale i od různých dalších dospělých, jsme často slyšeli: „Já přece vím, co je pro tebe dobré…“. Tato slova, často mocensky podbarvená, dnes pronáší v různém kontextu ti, kteří ovlivňují vzdělávací politiku ČR a kvalitu podpory vzdělávání. Ale také výběr lidí, kteří řídí školy a vedou lidi v nich a tím i kvalitu jednotlivých škol. Jak tato slova ovlivňují vývoj vzdělávání v ČR, vývoj společnosti i to, jak bude probíhat výuka, tedy co a jak se děti budou učit. Jakou jsou tato slova hrozbou pro demokracii? Jak si s tím vším poradíme my v našich školách? Kam směřujeme? Co je nám jasné? Čemu potřebujeme porozumět? Co potřebujeme změnit? Co se chceme naučit a ve škole dostat do stavu: „UDRŽITELNÉ“? Jaké první kroky nás čekají?

Při dobré kávě, si o všem můžeme popovídat a vzájemně se inspirovat a plánovat.

Lektoři
Vít Beran

Kapacita
5–25 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol, školní psycholog, speciální pedagog, školní asistent, vychovatelky ŠD, ŠK, rodiče

Specifikace cílové skupiny
každý, kdo si chce přemýšlet, povídat, sdílet myšlenky či zkušenosti, má zajímavou vizi, prošlapává cestu...

Vzdělávací cíl
Plánuji kroky směřující k vizi projektu/školy, už vím, který patří mezi první.

Požadavky na účastníka
Vzít si s sebou trochu pozitivního myšlení.