#15 ― MV - 2. světová válka jinak
III. BLOK, čtenářská gramotnost, společenské vědy

Volných míst: 8     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

Společně se zamyslíme, jakou máme představu o tom, co by žáci měli vědět o 2. světové válce. Projdeme jednou lekcí, použijeme texty se skutečnými prožitky lidí z tohoto období, prozkoumáme žákovské výstupy z této lekce. Zaměříme se na důkazy o naplnění cílů hodiny. Ukážeme si i více inspirativních beletristických textů vztahující se k tomuto období  a promyslíme, jak je můžeme využít.

Lektoři
Šárka Hanusková, Pavla Trojaková

Kapacita
15–21 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé předmětu Člověk a jeho svět, Dějepis, Občanská výchova

Vzdělávací cíl
Účastníci: 1. Vyvodí vzdělávací potřeby žáků v oblasti dějepisného učiva 1. stupně ve vztahu k výstupům RVP a příležitostem nabízenými učebnicemi. 2. Prožijí lekci z období 2. světové války, která souvisí s židovskou tématikou. 3. Zanalyzují lekci a důkazy o učení žáků. 4. Promyslí, jak použité texty, metody a činnosti přispívají k naplnění cílů lekce.