#88 ― MV - Co musí umět uchazeč o zaměstnání?
I. BLOK, občanské kompetence, třídní učitel

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Co musí umět uchazeč o zaměstnání?... aneb připomenutí důležitosti klíčových kompetencí (KK). Základem dílny bude detailní pohled na lekci, v níž jsme se žáky 8. třídy řešili, jaké kompetence (znalosti, dovednosti a schopnosti) požadují v dnešní době zaměstnavatelé od uchazečů o zaměstnání. Nejprve si lekci si prožijete v roli žáků, pak se zaměříte na provázanost cílů s důkazy o učení a výstavbou lekce.

Dále vám ukážeme, jak byla tato lekce využita pro celou sborovnu (pro učitele naší ZŠ). Společně jsme si ujasňovali, co potřebují naši žáci umět při odchodu ze ZŠ a uvědomili si, že klíčové kompetence představují nutnou výzbroj zaměstnance pro existenci ve stále složitějším světě práce.

 

Lektoři
Irena Petráňová, Iva Hermannová

Kapacita
12–24 míst

Cílová skupina
2. stupeň, vedení škol, školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel

Specifikace cílové skupiny
všichni učitelé, kteří řeší s dětmi volbu povolání

Vzdělávací cíl
V této dílně si vyzkoušíte, jak si lze s dětmi ujasnit, jaké kompetence (znalosti, dovednosti a schopnosti) požadují v dnešní době zaměstnavatelé od uchazečů o zaměstnání. Jako učitelé si připomenete, že klíčové kompetence představují nutnou výzbroj zaměstnance pro existenci ve stále složitějším světě práce.