#130 ― Jak díky lepšímu grafickému zpracování vylepšit (nejen) výukové materiály pro žáky
III. BLOK, digitální gramotnost, ICT

Volných míst: 15     23.11.2019    8:30 –  12:30    240 min

Při tvorbě pracovních listů nebo jiných výukových materiálů pro žáky často přemýšlíme hlavně o jejich obsahu a struktuře. Už mnohem méně o tom, jak jednotlivé položky rozmístit na stránce a graficky upravit tak, aby výsledný materiál byl dobrý nejenom obsahově, ale i po stránce grafické, aby jeho vzhled vizuálně podporoval a komunikoval jeho obsah. Dílna nabídne účastníkům základní pravidla vizuálního zpracování textu, podíváme se na nejčastější grafické chyby ve výukových materiálech a jak se jim vyhnout. Zároveň prozkoumáme vlastní výukové materiály a budeme mít prostor je popřípadě upravit tak, aby respektovaly zákonitosti vizuální komunikace.

Lektoři
Gabriela Klečková

Kapacita
5–25 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
všem, kteří tvoří pracovní listy pro žáky

Vzdělávací cíl
Účastník pojmenuje silné a slabé stránky vizuálního vzhledu pracovního listu/výukového materiálu. Účastník aplikuje základní principy designu při tvorbě vlastního pracovního listu/výukového materiálu.

Požadavky na účastníka
vlastní PC, příklad výukových materiálů v elektronické podobě