#43 ― Nanečisto ve škole
III. BLOK, kultura podporující učení, spolupráce s rodiči

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

Seznámíte se s naším celoškolním projektem, který trvá dva školní roky. Představíme spolupráci základní školy s mateřskou školou, projekt NANEČISTO pro předškoláky a jejich rodiče před nástupem do školy a následné aktivity spolupráce prvňáčků s deváťáky v rámci patronátu prvního a devátého ročníku.

Lektoři
Eva Stachovičová, Milan Stiller

Kapacita
10–25 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol

Specifikace cílové skupiny
učitelé 1.ročníku ZŠ, vedení škol, třídní učitelé 9. ročníku ZŠ.

Vzdělávací cíl
Účastník se dozví, jak v naší škole spolupracujeme s mateřskou školou, předškoláky a jejich rodiči. Seznámí se s tím, jak v naší škole spolupracují prvňáci s deváťáky.