#51 ― MV - Badatelský cyklus profesního učení na příkladu anglického jazyka
II. BLOK, kultura podporující učení, cizí jazyk

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

Dílna bude zaměřena na výuku pisatelství v angličtině v 7. třídě. Účastníci budou obeznámeni s několika
fázemi učitelova života uvnitř badatelského cyklu profesního učení. Od původního plánování lekce s důrazem na důkazy o učení (plánování pozpátku), přes identifikaci rozvojových příležitostí učitele a boj s kvalitativními kritérii, po budování spolupráce a aktivizaci žáků při plnění smysluplného úkolu.
Dílna se bude opírat o autentické ukázky prací žáků a reflexe učitelů.

Cílem setkání je 1) seznámit účastníky sdílení se zkušenostmi se zaváděním BCPU do praxe. 2) Sdílet zkušenosti získané při rozborech důkazů o učení pro následném plánování dalších aktivit. 3) Hledat souvislosti mezi profesním učením pedagogů a učením žáků.

Lektoři
Miroslav Kubíček

Kapacita
5–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
spíše učitelé druhého stupně (angličtináři), ale klidně kdokoli, kdo má zájem se seznámit s badatelským cyklem profesního učení na příkladu výuky anglického jazyka.

Vzdělávací cíl
Cílem je otevřít problematiku smysluplného pisatelství ve výuce angličtiny.

Požadavky na účastníka
Znalost anglického jazyka není nutnou podmínkou k absolvování dílny.