#79 ― Školní družina a spolupráce s rodiči
I. BLOK, kultura podporující učení, školní družina

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  12:00    120 min

V září se setkáváme s rodiči žáků 1.ročníků, spolu s třídími učiteli a navazujeme spolupráci s rodinami. Využíváme model učitel-vychovatel-rodič-žák. Praktickou ukázkou předvedeme, jak to ve školní družině děláme. Rodiče i žáci spolupracují se školou. Žáci se učí smysluplně trávit svůj volný čas. Funguje nám to! 

Lektoři
Miluše Žitníkova, Jiřina Skřivánková

Kapacita
15–20 míst

Cílová skupina
vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
Vychovatelé školních družin a školních klubů.

Vzdělávací cíl
Cílem je nastavení funkční spolupráce mezi školní družinou a rodiči. Žáci se učí smysluplně trávit volný čas a tuto zkušenost přenášejí i do svých rodin.