#134 ― Chcete zvýšit dopad? Myslete na vrozené potřeby.
I. BLOK, rozvoj osobnosti, psychologie

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Naše vrozené potřeby NEJSOU STEJNÉ. Přitom zásadním způsobem ovlivňují to, jak komunikujeme nebo co je pro nás přirozené při učení. Jako učitelé své vrozené potřeby promítáme do toho, jak vyučujeme, a je pravděpodobné, že nevědomě některé žáky upřednostňujeme. V dílně se proto zaměříme na to, co různé typy žáků motivuje a co očekávají od učitele. Zaměříme se také na to, co vzít v úvahu při formulaci zadání úkolů a volbě aktivit, jimiž chceme sledovat dopad naší výuky.  

 

Lektoři
Šárka Miková

Kapacita
10–30 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol, školní psycholog, speciální pedagog

Vzdělávací cíl
Účastníci zjistí, jak naše vrozené potřeby ovlivňují učební styly a vnitřní motivaci žáků. S pomocí ostatních vyhodnotí, jak ve své lekci zohlednili rozmanitost vrozených potřeb, a upraví lekci tak, aby zvýšili dopad své výuky na učení žáků.

Požadavky na účastníka
Přineste s sebou prosím popis jedné své výukové lekce ve čtyřech kopiích (lekce bude obsahovat cíle, zadání úkolů a sled činností).