#135 ― Práce s obtížnými a nezvladatelnými žáky
III. BLOK, rozvoj osobnosti, psychologie

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    8:30 –  12:30    240 min

Dílna je zaměřena na hledání a sdílení cest, jak pracovat se žáky, kteří nepracují, chovají se agresivně, jsou drzí a "nikoho" neposlouchají. Podíváme se na to, jak s nimi komunikovat, jak nastavit pravidla, jak postupovat v krizových situacích. Probereme, jaké meze nám poskytuje legaslativa, budeme sdílet zkušenosti, jak to na různých školách děláme. Dílna je prakticky orientována, předpokládá se aktivní zapojení účastníků: budeme diskutovat, některé postupy si vyzkoušíme a budeme si ukazovat, co komu funguje. Cílem je, aby si každý odnesl konkrétní inspirace do své práce, opřené o praktickou teorii a legislativu. 

Lektoři
Jakub Švec

Kapacita
6–18 míst

Cílová skupina
2. stupeň, vedení škol, školní psycholog, speciální pedagog

Vzdělávací cíl
Ujasnit si a procvičit si, jak postupovat, když se žák chová nezvladatelně.

Požadavky na účastníka
Připravit si obtížně zvladatelné až nezvladatelné situace při jednání se žáky.