#42 ― Asistenti pedagoga - zdroj podpory žáků i pedagogů
III. BLOK, kultura podporující učení, asistenti

Obsazeno     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

Jste pedagog, který má ve třídě AP? Hledáte nové způsoby spolupráce mezi žákem,asitentem a pedagogem? Právě Vám může tato dílna přinést vhled do problematiky práce AP a dát nové podněty pro vaši praxi. Nové pohledy na spolupráci, standardy práce AP, zapojení AP do pedagogického sboru. Ale hlavně nové přístupy v práci s integrovanými žáky, nastavování společných cílů a reflexe vlastní práce asistentem pedagoga.

Dílna bude obsahovat konkrétní kazuistiky práce s integrovanými žáky, nastavování osobních cílů pro tyto žáky a jejich rozbor z pohledu AP. Dále dílna nabídne zkušenosti z práce s týmem asistentů pedagoga, kterou systematicky budujeme již třetím rokem formou sdílení a supervizí na ZŠ Horka nad Moravou. 

Lektoři
Kateřina Lerchová

Kapacita
8–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, školní psycholog, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
všichni ti, kteří spolupracují s AP ve škole a samotní asistenti na školách

Vzdělávací cíl
Sdílení zkušeností a náhled na nové možnosti spolupráce AP s integrovanými žáky a učiteli

Požadavky na účastníka
Základní zkušenosti z práce asistenta pedagoga nebo učitele, který má ve třídě asistenta pedagoga.