#131 ― Jak učit matematiku, která děti baví
II. BLOK, digitální gramotnost, matematika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Ukázka práce s matematickými pomůckami pro žáky 1. -6. ročníku, které využíváme ve školách vyučujících podle principů Marie Montessori. Manipulací s nimi si žáci uvědomí a upevní základní početní operace a získají velký přesah pro další práci v matematice.

Mnohé z pomůcek  lze vyrobit svépomocí. Jejich využití je velmi rozmanité a využitelné napříč předměty.

Lektoři
Zdena Čížková

Kapacita
10–30 míst

Cílová skupina
1. stupeň, speciální pedagog, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
učitelé 1. stupně

Vzdělávací cíl
vnímání matematiky kolem nás, využití jednoduchých pomůcek k pochopení učiva, prací s nimi upevnění a hlubší pochopení učiva