#120 ― Kultura školy podporující učení
I. BLOK, pedagogické vedení, vedení škol

Volných míst: 12     22.11.2019    10:00 –  12:00    120 min

Dílna je určena řídícím pracovníkům, popřípadě neformálním lídrům škol. Cílem dílny je podpořit výměnu zkušeností v oblasti budování kultury školy podporující učení. Společně se účastníci dílny budou zamýšlet nad tím, kde začíná kultura školy, co všechno ovlivňuje její utváření, jak je obtížné dlouhodobé stabilizování kultury školy bezpečné pro učení.

Lektoři
Ivo Mikulášek, Bohumil Zmrzlík

Kapacita
10–24 míst

Cílová skupina
vedení škol

Vzdělávací cíl
Sdílet zkušenosti na téma kultura školy bezpečná pro učení