#102 ― Ročníkové projekty – jak sledovat učební pokrok žáka
I. BLOK, hodnocení, sebehodnocení, pedagogika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

V této dílně budeme společně hledat dovednosti, které plněním ročníkových projektů chceme u žáků rozvíjet. Podíváme se na modelovém příkladu na průběžné sledování jednoho z cílů. 
 
Společně se pokusíme na základě důkazů o učení najít a pojmenovat další vzdělávací potřeby žáků, které bychom v dalších hodinách mohli naplňovat a jaké očekávané důkazy o učení by nám mohli pomoci při sledování učebního pokroku žáka. Probereme také různé postupy, které se nám osvědčili při poskytování zpětné vazby žákům při plnění jejich ročníkového projektu.  
 
Souhrnem lze říci, že: podíváme se na průběžné důkazy o učení, které vznikají při psaní ročníkových projektů. Naformulujeme obecné cíle ročníkových projektů, které jsou pozorovatelné bez závislosti na zvoleném tématu (myšleno tématu práce žáka). Budeme společně hledat způsoby hodnocení, které nám usnadní práci učitele, a přitom budou poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu našim žákům. 

Lektoři
Aleš Kozák

Kapacita
4–30 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé, kteří se chtějí věnovat ročníkovým projektům na jakékoli úrovni. (Lze se tedy účastnit i když dělám specifické projekty v jednom předmětu, které jsou dlouhodobého charakteru.)

Vzdělávací cíl
Podívat se na klíčové dovednosti, které u žáků v rámci vedení ročníkových projektů rozvíjíme. Měli bychom tyto dovednosti umět pojmenovat a popsat na základě, kterých důkazů o učení je můžeme pozorovat a díky těmto důkazům je u žáků rozvíjet.

Požadavky na účastníka
Máte-li důkazy o učení žáků při tvorbě ročníkových projektů, nebo samotné výstupy, bude cenné na ně nahlédnout společně a inspirovat se navzájem.