#56 ― Fotografie a Fake news
I. BLOK, čtenářská gramotnost, společenské vědy

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  12:00    120 min

Tato výuková lekce je zaměřena na práci s informacemi se kterými se setkáváme dnes a denně v médiích. V našem případě s fotografiemi na internetu. Žáci si na vlastní kůži zkusili vyhodnotit a interpretovat fotografie z internetu, které jim byly předloženy ve dvou různých úhlech pohledu. Ovšem skutečná událost je zachovaná. V této hodině je kladen důraz na práci s obrazovým materiálem a na nebezpečí jak může autor zprávy manipulovat se čtenářem. Žáci sami vyhodnotí pravdivost zpráv, které jsou dostupné na internetu.

Lektoři
Cyril Přibyl

Kapacita
2–10 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé OV

Vzdělávací cíl
Prozkoumat možnosti, jak vést žáky ke kritickému přístupu ke zprávám( fotografiím) v médiích