#65 ― Neučesané výtvarno
I. BLOK, metody a formy učení, výtvarná výchova

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

V dílně propojíme výtvarné techniky a přírodu. Společně využijeme přírodninu jako šablonu a ukážeme si, že i z běžné šablony se dají vyprodukovat originální výtvarná díla.

V jedné části půjdeme ven a budeme tvořit venku. Zvolíme si větší formáty podkladu, použijeme barvy ve spreji a přírodniny. Doporučuji proto vhodné oblečení.

V druhé části programu zůstaneme v učebně výtvarné výchovy a budeme pracovat také se šablonou, tentokrát vlastnoručně vyrobenou a místo sprejů použijeme barevné pastely. Pustíme si video ukázky mé práce s dětmi z přípravné a první třídy.

Směrem k dětem mi jde o rozvíjení vztahu k přírodě, prozkoumávání jejích krás, volnost a kreativita při tvorbě. 

Na tuto lekci nemusíte mít žádné výtvarné zkušenosti, a přesto si odnesete umělecké dílo.

 

 

Lektoři
Michaela Janoutová

Kapacita
1–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
učitelé výtvarné výchovy

Vzdělávací cíl
Volnost a kreativita při tvorbě, rozvíjení vztahu k přírodě, prozkoumávání jejích krás.

Požadavky na účastníka
Vhodné oblečení.