#62 ― MV - Propustky zábavnou formou pro 4. a 5. ročník ve vlastivědě a přírodovědě
I. BLOK, metody a formy učení, přírodní vědy

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Účastníci se mohou inspirovat mnoha technikami, které jsou využívány pro rychlou kontrolu pochopení učiva dané lekce. Zažijí si jednotlivé hry, které vedou k ověřování. Také uvidí autentické reakce dětí z videí z pátého ročníku. Nahlédnou do fotodokumentace z odučených lekcí a do důkazů o učení žáků, které mapují jejich úspěch. Propustky, které zde účastník uvidí, je možné přenést do mnoha různých předmětů a vzdělávacích situací.

Lektoři
Daniela Šťastná

Kapacita
10–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé 1. stupně - napříč předměty

Vzdělávací cíl
Předat ověřené zkušenosti o aktivitách, které žáky baví, nestresují je a jsou pravdivou výpovědí o jejich znalostech a dovednostech

Požadavky na účastníka
dobrá nálada , popř. vlastní inspirace, dle vlastního zájmu flash nebo foťák