#10 ― MV - Jak využít strukturované drama při práci s třídním klimatem
II. BLOK, prevence rizikových jevů, třídní učitel

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

„Hej, Adame, co máš na svačinu? A nečum tak na mě, nebo ten včerejšek zažiješ ještě jednou!"

Jak předejít této situaci ve třídě? Jak preventivně působit na žáky, aby si vytvořili dobrý kolektiv? Jak žákům zprostředkovat to, co prožívají děti, které jsou ostrakizované nebo šikanované?

Na tyto otázky se budeme snažit odpovědět v dílně, která je zaměřená na změnu postoje skrze tzv. strukturované drama (metoda dramatické výchovy). Ukážeme si, jak v žácích podpořit změnu názoru prostřednictvím emocionálního prožitku a sociálního učení. Část dílny bude věnována prozkoumávání prací žáků a společnému zamyšlení se nad dopadem výuky. 

Dílna je určena začátečníkům i pokročilým. Nemějte tedy obavy, pokud je pro vás strukturované drama příliš vzdálené. Strukturované drama i prvky dramatické výchovy lze využít ve všech předmětech, u všech věkových kategorií a také u dětí s fyzickým a psychickým handicapem. Odnesete si inspiraci pro vlastní práci se třídou či ve svém předmětu.

Lektoři
Pavla Kremserová

Kapacita
12–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, školní psychologové, metodici prevence, třídní učitelé, vych.

Specifikace cílové skupiny
Dílna je určena třídním učitelům, školním psychologům, metodikům prevence a všem pedagogickým pracovníkům, kteří pracují na pozitivním třídním klima a na prevenci šikany. Je určena účastníkům, kteří se chtějí dovědět, jak se používá strukturované drama ve výuce, a to v jakémkoli předmětu..

Vzdělávací cíl
Účastníci si vyzkouší metodu strukturovaného dramatu. Naučí se pracovat se základními prvky dramatické výchovy, zaměřené na práci s dětmi a dětskou skoupinou. Dále si účastníci odnesou inspiraci, jak využít strukturované drama/aktivity dramatické výchovy v práci s žáky.

Požadavky na účastníka
Na účastníka nejsou žádné zvláštní požadavky.