#61 ― Využití supervize při práci asistenta
I. BLOK, rozvoj osobnosti, asistenti

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Balintovská skupina je jednou z technik supervize. Jednotliví účastníci přinášejí do balintovské skupiny své vlastní problémové příklady z praxe, které jsou podrobeny skupinovému posouzení. Do naší dílny hledáme kolegy, kteří by chtěli vlastní problém v Balintovské skupině vyřešit, nebo někomu pomoci vyřešit ten jeho.

Asistenti pedagoga patří mezi pomáhající profese. Jak může supervize pomoci asistentům pedagoga s problémy? Mezi úskalí práce asistenta patří nepochopení významu práce pedagogy, vedením školy i rodiči žáků. Při vytížení každého z nás je malá šance na vzájemné učení a inspiraci s ostatními asistenty pedagoga, kteří ve škole jsou.

Pojďme společně řešit Vaše problémy.

Lektoři
Jana Hamalčíková, Radek Vystrčil

Kapacita
6–10 míst

Cílová skupina
speciální pedagog, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
speciální pedagog a sistenti pedagoga, kteří chtějí sdílet svoji praxi

Vzdělávací cíl
Zažít si Balintovskou skupinu jako efektivní nástroj reflexe práce asistenta

Požadavky na účastníka
kazuistika žáka, se kterým asistent pracuje, nebo problémová situace z běžné výuky