#5 ― Aby R-U-Ža byla efektivní - rodičovské schůzky trochu jinak
I. BLOK, kultura podporující učení, spolupráce s rodiči

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

V této dílně chceme přemýšlet nad tím, co všechno můžeme my učitelé udělat, aby setkání rodiče, učitele a žáka bylo neohrožující pro všechny,aby bylo přínosné pro učení žáka z hlediska formativního hodnocení a mělo dlouhodobý efekt pro jeho vzdělávání. Vycházme z vlastních zkušeností, zkušeností kolegů z různých škol 1. i 2. stupně.  Pro práci i diskusi rády přivítáme i kolegy, kteří mají s tímto typem konzultací zkušenosti.

Lektoři
Bohuslava Jochová, Dagmar Kopřivová

Kapacita
12–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vedení škol, školní psycholog

Specifikace cílové skupiny
třídní učitelé, vedení škol

Vzdělávací cíl
Účastník bude mít možnost nahlédnout, jak příprava a vedení konzultace ve třech (rodič, učitel, žák) může ovlivnit sebehodnocení žáka a jeho motivaci pro další vzdělávání.

Požadavky na účastníka
Pokud má účastník zkušenosti s tímto typem konzultací, může s sebou přivézt své podklady pro ně.