#8 ― MV - Průmyslová revoluce a její dopad na život lidí
II. BLOK, metody a formy učení, společenské vědy

Volných míst: 11     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

Celá dílna je stavěna jako prožitková. Ve škole se mimo jiné zabýváme otázkou, jak motivovat žáky k učení, jak stavět vyučovací hodiny zajímavě. Jednou z dobře fungujících cest je stavba hodiny na základě tří složek – evokace – uvědomění – reflexe (E-U-R). Důležitou částí hodiny je evokace. Zabýváme se tím, zda probíhá evokace tak, aby vzbudila v žácích zájem o dané téma či problém. Projdeme si spolu celou lekci týkající se průmyslové revoluce a jejího dopadu na život lidí, prozkoumáme jednotlivé aktivity vzhledem k cílům. Zjistíme, jak jsem pracoval v rámci formativního hodnocení se stavbou hodiny a s jednotlivými materiály v průběhu času, jaký vliv mělo učení žáků na změny ve výuce. Budeme hledat odpovědi na otázku, jaké další varianty evokace by mohly být účinné pro přemýšlení o různých společenských vrstvách a jejich přínosu pro průmyslovou revoluci.

Zjistíme, jak jsem pracoval v rámci formativního hodnocení se stavbou hodiny a s jednotlivými materiály v průběhu času, jaký vliv mělo učení žáků na změny ve výuce. Při prvním použití lekce jsem zjišťoval, že je potřeba použité materiály pozměnit, že je potřeba texty upravit a také se žáků jinak ptát.

Těším se na společné uvažování o lekci i obecně o tom, jak učení žáků ovlivňuje další učení.

 

Lektoři
Roman Ziegler

Kapacita
12–30 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
Dílna je vhodná pro všechny, kteří se zabývají oborovým čtenářstvím - učitelé dějepisu, ale možné je využití i v dalších naukových předmětech (Z, Př, F, Vo, Prv, Vl, Pří…).

Vzdělávací cíl
Předvést a s kolegy realizovat stavbu hodiny na základě modelu E-U-R, vyzkoušet metody oborového čtenářství, zjišťovat, jak učení žáků ovlivňuje další učení.

Požadavky na účastníka
Nejsou