#40 ― Výtvarné čarování, aneb Můj medvěd Flóra - VV a ČJ
III. BLOK, projektová výuka, výtvarná výchova

Obsazeno     23.11.2019    8:30 –  12:30    240 min

Pojďte nahlédnout do dětské literatury očima výtvarníka a na příkladu knihy vytvořit projektovou výuku propojením předmětů ČJ a VV. Seznámíte se s řadou výtvarných technik, výtvarných her, prožitkové výtvarné dílny s prvky artefeletiky, s jednoduchými grafickými postupy bez grafického lisu i s ním. Budete tvořit, vymýšlet a necháte se  inspirovat příklady provedených projektů na ZŠ. Ukáži Vám, jak se dá pracovat ve výtvarných skupinách ve třídě 30 žáků, kdy vznikne spousta odlišných výtvarných přístupů v jedné hodině. Ukázka žákovských prací, rozbor projektu. Dílna plná experimentů a praktických ukázek včetně vlastní tvorby a invence. Pojďme se ponořit do příběhu a prožívat své emoce skrz obraz, tužku, štětec, otisk...

Lektoři
Vladimíra Křenková

Kapacita
8–12 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitel I.stupně - výtvarná výchova

Vzdělávací cíl
účastník po vzdělávací akci je schopen sestavit projektovou výuku na základě literárního díla, propojit předměty ČJ a VV, získá zručnost a techniku grafického přístupu bez lisu, výtvarné možnosti zpracování

Požadavky na účastníka
pracovní plášť, rukavice