#11 ― MV - Krajina v tísni - oborové čtení v přírodovědných předmětech pro začátečníky
II. BLOK, čtenářská gramotnost, přírodní vědy

Volných míst: 3     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

"Kam zmizela voda?" "Prudce jedovatý ochránce života." "V záplavě plastů." "Ovzduší."

Zaujaly Vás nadpisy? Přijďte se seznámit s tím, jaké možnosti nám může přinést odborný text.

Projdeme postupně několik metod RWCT. Zkusíme si kooperativní vyučování a porozumíme 3fázovému modelu E-U-R. Z prací žáků se pokusíme vyčíst, do jaké míry se jim zatím daří pracovat s odborným textem. 

Nadpisy ukazují, že průřezové téma bude environmentální výchova. Nebojte se toho! Na své si mohou přijít i učitelé humanitních předmětů. 

Lektoři
Eliška Musilová, Jakub Novotný

Kapacita
10–16 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé přirodovědných předmětů, kteří začínají s oborovým čtením. Na své si přijdou i učitelé humanitních předmětů.

Vzdělávací cíl
Účastníci si vyzkouší různé metody práce s odborným textem a odnesou si inspirativní materiály. Dozví se, jak se mohou žáci zamýšlet nad ochranou životního prostředí.

Požadavky na účastníka
psací potřeby