#90 ― MV - Kryštof Kolumbus aneb Plavba do Nového světa
III. BLOK, metody a formy učení, společenské vědy

Volných míst: 12     23.11.2019    8:30 –  10:30    120 min

Na začátku se naladíme na stejnou notu a přeneseme se do Ameriky …
Co tolik lákalo námořníky, že se vydali na dlouhé plavby na nová místa?
Použijeme různé smysly, abychom to zjistili …
Podíváme se na dvě vyučovací hodiny dějepisu, při kterých se žáci 7. ročníku pomocí prožitku a různých informačních zdrojů „ponořili“ do osobnosti Kryštofa Kolumba, studovali texty, shlédli dokument a společně prodiskutovali přínosy a zápory objevení Ameriky pro Evropany i pro původní obyvatelstvo.
Prohlédneme si důkazy učení žáků (pracovní listy, videa).
Jako bonus dostanete ještě další materiály a informace o průběhu učení celého tematického celku „zámořské objevy“ (učení ve skupinách na „cestě za pokladem“).

Lektoři
Lucie Schinková, Eva Zálohová

Kapacita
8–20 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
"Hraví" učitelé dějepisu a společenskovědních oborů

Vzdělávací cíl
Učitelé si vyzkouší, jak ve výuce využít smysly dětí a pracovat s nimi. Získají zde nové náměty pro práci ve skupinách, různé texty, materiály a možnosti učení. Na základě důkazů o učení si udělají představu o tom, které metody v lekci fungovaly.