#94 ― Dílna čtení na II. stupni ZŠ - s přesahem k pisatelství
I. BLOK, čtenářství, český jazyk

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  12:00    120 min

Cestou prožitku dílny čtení se budeme zamýšlet nad působením čteného slova na psaný projev.

Pomáhá čtení knih žákům i nám pedagogům k lepšímu, či srozumitelnějšímu, vyjádření našich myšlenek? Dokážeme slovy lépe popsat naše vnímání okolního světa? Naše pocity, city, nálady i prožitky? Jak na žáky působí čtení prózy v porovnání s četbou poezie?

Smysluplnost, svobodná volba, spolupráce, zpětná vazba. Jsou tato slova pro žáky i učitele důležitá? Jak zařídit to, aby v našich hodinách nebyla jen prázdnými termíny, ale zpřítomňovaným naplňováním potřeb žáků i učitelů?

Lektoři
Veronika Dittrichová

Kapacita
8–18 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
spíše učitelé českého jazyka a literatury, ale i kdokoli, kdo má zájem prožít si dílnu čtení

Vzdělávací cíl
Účastníci si vyzkouší dílnu čtení s metodou sdíleného psaní. Seznámí s různými variantami písemných záznamů z četby prózy i poezie žáků vyšších ročníků.

Požadavky na účastníka
vlastní kniha beletrie, vlastní kniha poezie