#70 ― MV - Centra aktivit v programu Začít spolu
II. BLOK, metody a formy učení, pedagogika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Kladete důraz na skupinovou práci, komunikaci mezi dětmi, schopnost diskutovat, argumentovat, na umění naslouchat druhému a přijmout jeho názor? Zajímá Vás individualizace ve výuce?

V dílně si společně projdeme a zažijeme jeden den ve třídě Začít spolu tak, jak ho zažily děti. Zamyslíme se společně nad plánováním a hodnocením práce v centrech, nad pracemi dětí.

Lektoři
Hana Hartychová

Kapacita
15–30 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé/učitelky, které lákají různé způsoby využití kooperativní výuky.

Vzdělávací cíl
Účastníci a účastnice se seznámí se znaky, principy a charakteristikou programu Začít spolu. Na základě vlastního prožitku zhodnotí klady a zápory učení v programu.

Požadavky na účastníka
V případě zkušenosti s prací v programu Začít spolu jsou vítány vlastní materiály, dětské práce ... :-).