#33 ― Třídnické hodiny na 2. stupni ZŠ
III. BLOK, kultura podporující učení, třídní učitel

Obsazeno     23.11.2019    8:30 –  11:30    180 min

Jste třídním učitelem na 2. stupni? Hledáte inspiraci pro třídnické hodiny?

Dozvíte se, jak jsme v naší škole nastavili systém a skladbu třídnických hodin. Uvidíte, jak se snažíme systematicky a efektivně pracovat se třídou, ukážeme Vám skladbu třídnické hodiny, nabídneme praktické využití metod a technik vedoucích k rozvoji zdravého klimatu třídy a ukázku systematické práce se třídou v rámci třídnických hodin včetně reflexe. Prakticky si budete moci vyzkoušet několik aktivit vedoucích k sebepoznání či k rozvoji spolupráce a komunikace ve třídě.

V závěru dílny budeme sdílet příklady dobré praxe.

Lektoři
Věnceslava Schenková, Jitka Suchá

Kapacita
10–20 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
třídní učitelé na 2. stupni ZŠ

Vzdělávací cíl
Učitelé si během workshopu osvojí několik aktivit pro práci s třídním kolektivem, získají inspiraci pro náplň třídnických hodin. Rozšíří své portfolio materiálů pro práci se třídou. Získané dovednosti mohou učitelům pomoci posílit pozitivní atmosféru mezi žáky.

Požadavky na účastníka
Uvítáme vlastní materiály účastníků týkající se třídnických hodin ke společnému sdílení v závěru dílny.