#91 ― Žáci se specifickými poruchami učení a chování a efektivní strategie učení
II. BLOK, rozvoj osobnosti, speciální pedagogika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

"Mě to nebaví, nemá to cenu, stejně se to nenaučím....", slýcháme často nejen u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Jejich výkon ve škole často neodpovídá jejich schopnostem. Na dílně si vyzkoušíme různé strategie učení, které pomáhají uvedené problémy úspěšně řešit.

Lektoři
Drahomíra Jucovičová

Kapacita
10–25 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, speciální pedagog, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
zejm=na pro učitele českého jazyka, naukových předmětů

Vzdělávací cíl
uplatňování různorodých strategií učení ve výuce, metody práce s naukovým textem, tvorba výukových portfolií