#64 ― MV - Dějepis prožitkově aneb Jak deváťáci vnímají životní příběh Jana Palacha?
II. BLOK, občanské kompetence, společenské vědy

Volných míst: 11     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

GABČÍK, HORÁKOVÁ, PALACH. Pro všechny známá jména. A jak to mají současní deváťáci? Dotýká se jich životní příběh těchto hrdinů moderní doby? A jak?

Přijďte si prožít životní příběh Jana Palacha metodou strukturovaného dramatu v lekci, která byla součástí dějepisného bloku hodin, v nichž se žáci seznamovali s příběhy významných osobností českých dějin 20. století. Část dílny bude věnována také prozkoumávání prací žáků a společnému zamyšlení se nad cíli učení. Z čeho poznáme, kolik a co se žáci vlastně naučili a jak by se mohli naučit více? 

 

Lektoři
Eva Břečková, Kateřina Sobotková

Kapacita
15–25 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
tato dílna je určena učitelům společenských věd a těm, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak učit žáky prožitkem.

Vzdělávací cíl
Účastníci si prožijí lekci dějepisu, která sleduje vliv totalitního režimu na jedince, zaměří svou pozornost na výkony žáků a porovnají je se svými.