#48 ― Schematická zobrazení v přírodních vědách
II. BLOK, čtenářská gramotnost, přírodní vědy

Volných míst: 10     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Zažijete si mezioborovou přírodovědnou lekci, která propojí práci se schématem a lineárním textem. Prozkoumáte jeden text o jednom přírodním jevu z fyzikálního a zeměpisného úhlu pohledu. Ukážeme vám vývoj lekce od výběru textu, stanovení čtenářského i oborového cíle, přes oddělené lekce v každém z předmětů až po ukázkovou lekci. Neochudíme vás ani o rozbor žákovských prací.

Lektoři
Hana Matulová, Vladimíra Stillerová

Kapacita
10–25 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé přírodovědných předmětů na 2. st.

Vzdělávací cíl
Prožít mezioborovou přírodovědnou lekci, ukázat si uvažování nad cíli tak, aby se nám podařilo skloubit cíl dvouoborový a ještě k tomu čtenářský. Zabývat se rozborem žákovských prací.

Požadavky na účastníka
nemáme