#82 ― Práce s oborovými texty v naukových předmětech (dějepis, přírodopis)
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), čtenářská gramotnost, společenské vědy

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Lekce je určena těm, kteří začínají s prací s oborovými texty v hodinách naukových předmětů nebo hledají inspiraci k práci s nimi. V dílně si představíme různé typy textů a čtenářských strategií, které používáme v hodinách dějepisu a přírodopisu. Ukážeme si různé možnosti práce s oborovými texty, podíváme se na žákovské výstupy z některých odučených hodin. Účastníci si sami vyzkoušejí práci s textem v roli žáka. Také nabídneme zdroje, ze kterých čerpáme oborové texty.

Lektoři
Martina Krupková, Jaromír Kozák

Kapacita
8–20 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé naukových předmětů (+ učitelé přírodovědy a vlastivědy)

Vzdělávací cíl
Účastník se dozví, jak v naší škole pracujeme s oborovými texty v naukových předmětech, s jakými úskalími jsme se potýkali, v čem nás posunula a co nás naučila. Vyzkouší si některé metody práce s texty sám na sobě.

Požadavky na účastníka
psací potřeby, oborový text, který se chystáte použít v hodině nebo jste jej už použili (pokud nějaký máte)