#60 ― Od předškoláka ke školákovi
I. BLOK, kultura podporující učení, spolupráce s rodiči

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Co škola nabízí předškolákům a jejich rodičům? Jak můžeme usnadnit vstup do školy žákům i rodičům? Jaké aktivity mohou žákům, rodičům a škole pomoci? Cílem setkání bude společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Budeme hledat odpovědi na otázky, sdílet náměty a reflektovat přínos a smysluplnost nabízených aktivit pro děti, rodiče a pedagogy. 

Lektoři
Lenka Novotná

Kapacita
12–24 míst

Cílová skupina
1. stupeň, Mateřská škola

Specifikace cílové skupiny
pedagogové, kteří se věnují přestupu dětí z MŠ do ZŠ (např. učitelé MŠ předškoláků a učitelé 1. ročníku ZŠ)

Vzdělávací cíl
Účastníci si odnesou náměty, jak podpořit školní připravenost do 1. ročníku ZŠ z pohledu dětí, rodičů i učitelů MŠ a ZŠ.

Požadavky na účastníka
Možnost přinést materiály ke sdílení své praxe k této problematice.