#16 ― Kroky školy směrem k formativnímu hodnocení
II. BLOK, hodnocení, sebehodnocení, pedagogika

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

"...a když jsme ti třeťáci, budeme mít už i trojky na vysvědčení???" Co se děti ze známek dozví? Jakou vypovídající hodnotu mají pro nás? Jde to jinak? A jak?

Už několik let hledáme toto "jak". Každý sám za sebe, pak sdílíme své poznatky, zkoušíme na sebe navazovat a propojovat své zkušenosti, hledat společné porozumění pojmům, způsoby, jak rozpoznat aktuální úroveň žáků a jejich zónu nejbližšího rozvoje.

Rády bychom se s Vámi podělily o naší cestu, postup ke kriteriálnímu hodnocení, sebehodnocení žáků, zkoušení a ověřování různých forem hodnocení napříč ročníky 1.stupně a napříč předměty.

Seznámíte se s různými hodnotícími listy pro žáky 1. - 5. ročníku, používanými při průběžném hodnocení i při závěrečném (čtvrtletním, pololetním) hodnocení, se zapracováním těchto forem hodnocení do ŠVP. V modelových situacích se stanete řešiteli problémů, které mohou vznikat při zavádění FH. Cílem dílny je stanovit si strategii zavádění FH v rámci školy a posílit se v argumentaci přínosu FH pro to, aby se každý žák učil naplno a s radostí.  

Lektoři
Kristina Hořáková, Lenka Beranová

Kapacita
5–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, vedení škol

Specifikace cílové skupiny
všem, kteří uvažují o jiných cestách hodnocení, jeho účelu a smysluplnosti

Vzdělávací cíl
Stanovit si strategii zavádění FH v rámci školy a posílit se v argumentaci přínosu FH pro to, aby se každý žák učil naplno a s radostí.

Požadavky na účastníka
možné (ne nutné) přinést příklady vlastního formativního hodnocení