#14 ― Co děti i nás baví ve školní družině
II. BLOK, metody a formy učení, školní družina

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Zaujmout děti v odpoledních hodinách může být nelehké. Najdou se však „střípky“, které děti nadchnou a z vlastní zkušenosti víme, že si je rády opakují a své zážitky a poznatky předávají dál.

Co si vyzkoušíme? V praktických dílnách si namalujeme obraz pomocí enkaustiky, zkusíme pracovat se sádrovými obvazy a vytvoříme si Lapbook. Zároveň budeme společně sdílet, jak tyto činnosti využít, jaké jsou přínosy a případná rizika pro děti.

Nevíte kam se přihlásit? Přijďte se inspirovat, něco si vyzkoušet, zasmát se a uvolnit se při tvořivé dílně.

Lektoři
Andrea Pavlíková Jungová, Petra Kočandrlová

Kapacita
10–18 míst

Cílová skupina
vychovatelky ŠD, ŠK, Zájemci o výtvarně-pracovní činnosti

Vzdělávací cíl
Účastník se inspiruje tvořivými činnostmi realizovatelnými ve školní družině. Osobně si vyzkouší práci se sádrovými obvazy, zažije dílnu enkaustiky a vytvoří si lapbook. Doplní si a odnese další nápady k využití těchto technik při práci s dětmi.

Požadavky na účastníka
Nůžky, lepidlo (tyčinka)