#18 ― MV - Spolupráce učitele s asistentem
II. BLOK, kolegiální podpora, asistenti

Přihlašování od 15.11.2019 07:45     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

Sešly se začínající učitelka, začínající asistentka a vytvořily konzistentní tým, který se stará o třídu s dvěma dětmi s IVP, jedním dítkem s problémovým chováním, holčičkou s OMJ a dalšími "hodně živými" dětmi. Chceme vám popsat naše společné vyučování, "ladění" se jedna na druhou a na vlnu společných cílů ve výuce. Společné plánování a spontánní řešení aktuálních situací.  Náš pohled na to, co přinášíme jedna druhé a spolu dohromady dětem, jaké jsou dle nás přínosy této téměř tandemové výuky pro třídu jako celek i pro jednotlivé žáky, aby se učili naplno a s radostí. Nabídneme vám pohled do třídy skrze videonahrávku a společně rozebereme účinné formy spolupráce.  

Lektoři
Michaela Rotsčidlová, Daniela Weber

Kapacita
5–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, školní asistent

Specifikace cílové skupiny
začínající učitelé a asistenti hledající způsoby spolupráce

Vzdělávací cíl
odhalíte základní principy úspěšné spolupráce učitele a asistenta a rozšíříte si strategie efektivní tandemové přípravy a výuky pro zajištění úspěchu každého žáka