#20 ― MV - Výtvarné dílo jako inspirace k rozvoji techniky nebo uchopení námětu
II. BLOK, metody a formy učení, výtvarná výchova

Obsazeno     22.11.2019    14:30 –  16:30    120 min

"Nějaký čáry - co to je? To je umění!?" Jak dětem předložit výtvarné umění a učit je ho "číst"? Pomocí spontánních dětských interpretací uměleckého díla můžeme pomoci dětem "vejít" do obrazu, jeho místa a doby. Dovést je k schopnosti porozumět umělci a jeho době, evokovat kladení otázek a touhu po hledání "proč". Umožnit zažít pocity umělce skrze vlastní tvorbu. Představím vám projekt seznámení žáků 4. ročníku s dílem F.Kupky a jiných umělců: stanovené cíle, průběh projektu a jeho výsledky. Část projektu zažijete na vlastní kůži. 

Lektoři
Miriam Neubertová

Kapacita
5–20 míst

Cílová skupina
1. stupeň, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
učitelé vv, vychovatelé ŠD a ŠK

Vzdělávací cíl
Skrze vlastní prožitek si ověříte účinky uměleckého díla na schopnost porozumět mu a převést toto porozumění do vlastní tvorby žáků.