#21 ― MV - Využití LEGO robotů ve fyzice
I. BLOK, digitální gramotnost, přírodní vědy

Obsazeno     22.11.2019    10:00 –  13:00    180 min

Naučíme se postavit jednoduchého robota, který budeme používat k jednoduchým fyzikálním měřením. Dílna je určena pro úplné začátečníky ve stavbě robotů i jejich programování, a je určena pro všechny pedagogické pracovníky ve škole, kteří mají zájem o robotiku při práci s dětmi.

Lektoři
Bohumila Kroupová, Ondřej Krahulec

Kapacita
3–18 míst

Cílová skupina
1. stupeň, 2. stupeň, vychovatelky ŠD, ŠK

Specifikace cílové skupiny
učitelé přírodovědných předmětů, 1. a 2. stupně, vedoucí zájmových kroužků

Vzdělávací cíl
Účastníci se naučí postavit jednoduchého robota, který bude obsahovat motory, pomocí kterých se bude pohybovat, a bude obsahovat senzory, pomocí kterých bude měřit fyzikální veličiny. Účastníci se také naučí naprogramovat jednoduché úlohy, pomocí kterých bude robot měřit vzdálenost, frekvenci nebo teplotu. Účastníci se také naučí napsat program, který pomocí proměnných vypočítá další fyzikální veličiny. Nalet zkušenosti na téma netradiční měření fyzikálních veličin

Požadavky na účastníka
nejsou