#127 ― Muži 28.října, aneb VV na II.stupni jako dílna
II. BLOK, projektová výuka, výtvarná výchova

Volných míst: 4     22.11.2019    14:30 –  17:30    180 min

Oslava a výročí 100 let vzniku republiky v projektech na II. stupni VV na ZŠ. Třída, jako výtvarná dílna, kde se žáci obohacují vzájemně různými zvolenými přístupy a technikami. Učitel, který nabízí a konzultuje – 180 minut, praktické ukázky a workshop. 

Seznámíte se s řadou výtvarných technik, výtvarných her, prožitkové výtvarné dílny s prvky artefeletiky, s jednoduchými grafickými postupy bez grafického lisu i s ním. Budete tvořit, vymýšlet a necháte se  inspirovat příklady provedených projektů na ZŠ. Vhodné pro učitele  II. stupeň propojení D a VV(příklad projektu muži 28.října). Ukáži Vám, jak se dá pracovat ve výtvarných skupinách ve třídě 30 žáků, kdy vznikne spousta odlišných výtvarných přístupů v jedné hodině. Za jeden měsíc práce jedné třídy jsme byli schopni udělat výstavu. Praktické ukázky a rozbory žákovských prací

Lektoři
Vladimíra Křenková

Kapacita
9–12 míst

Cílová skupina
2. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitel VV 1. i 2. stupně

Vzdělávací cíl
účastník po vzdělávací akci je schopen sestavit projektovou výuku na základě literárního díla, propojit předměty ČJ,D, a VV, získá zručnost a techniku grafického přístupu s lisem i bez lisu, výtvarné možnosti zpracování a uskupení třídy do různých dílen

Požadavky na účastníka
pracovní plášť, rukavice