#50 ― MV - Gramatika a mluvený projev pomocí her v hodinách angličtiny na prvním stupni ZŠ
IV. BLOK (pouze pro ty, kteří si ve III. BLOKU zvolili dílnu v délce 120 minut), metody a formy učení, cizí jazyk

Obsazeno     23.11.2019    11:00 –  13:00    120 min

Ráda bych Vás pozvala na svoji dílnu, která se zaměřuje na procvičování gramatických struktur a rozvoj mluveného projevu v hodinách angličtiny na prvním stupni. Cílem dílny je představit hry na rozvoj gramatiky a mluveného projevu a obohatit a inspirovat návštěvníky dílny o další nápady do hodin angličtiny. Budeme se společně zamýšlet nad důkazy o učení a zkusíme najít různé způsoby obměny jednotlivých her tak, abychom podporovali motivaci a chuť žáků se učit.

Dílna bude rozdělena do dvou částí. V první části bych ráda ukázala a představila hry, které pravidelně používám ve svých hodinách, a které pomáhají zvyšovat komunikační schopnosti dětí.

V druhé části bych se ráda zamýšlela nad důkazy o učení, videoukázkami a „upgrady“ jednotlivých her vzhledem k podpoře učení žáků. Ráda budu sdílet všechny Vaše nápady, problémy a postřehy k jednotlivým hrám i samotným hodinám angličtiny.

Lektoři
Eva Mitchell

Kapacita
6–16 míst

Cílová skupina
1. stupeň

Specifikace cílové skupiny
učitelé angličtiny na prvním stupni ZŠ

Vzdělávací cíl
Cílem mé dílny je vyzkoušet si a představit jednotlivé hry, inspirovat návštěvníky dílny a společně se zamýšlet nad dopadem her na učení žáků.

Požadavky na účastníka
dobrá nálada